Anonim

Förbudet mot dieselbilar (och potentiellt bensin) bilar i fastlands-Europa och Storbritannien verkar påskyndas eftersom en Danmarks-ledd koalition av 11 länder föreslog ett EU-omfattande förbud mot försäljning av diesel- och bensindrivna bilar till 2040.

Detta är inte första gången Danmark kräver ett förbud mot försäljning av förbränningsmotorer. För ett år sedan föreslog den en intern tidsfrist till 2030, men EU: s regler förbjöd ensidiga åtgärder. Danmark skrotade planen, men ekon av den kvarstår i årets förslag.

Den danska klimat- och energiministeren Dan Jorgensen sa till Reuters att om EU inte skulle anta planen i hela unionen, skulle han vilja att förordningarna mjuka så att enskilda länder kunde fastställa sina egna tidtabeller. Jorgensen hoppas att fler medlemmar kommer att följa dem i Danmarks befintliga allians, som inkluderar Litauen, Lettland, Slovenien, Bulgarien och fem andra.

Samtidigt undersöker den brittiska regeringen på den andra sidan av klyftan Brexit planerna för att påskynda sina egna förbud. En ny tidsplan som flyttas är ännu mer ambitiös än Danmarks och kräver ett slut på den nya ICE-försäljningen fram till 2035, säger Driving.

Den ursprungliga tidslinjen, som tillkännagavs 2017, speglade till stor del Danmarks nya förslag till EU. Den befintliga brittiska planen tillåter hybrider för fordon, så det skulle inte vara ett täckförbud mot någonting med en förbränningsmotor.