Anonim

Honda har slutfört två virtuella kraftköpsavtal (VPPA) för förnybar kraft som ska produceras i Texas och Oklahoma. Dessa nya avtal hjälper företaget kompensera kol från den energi det förbrukar i sina tillverkningsanläggningar.

År 2020 kommer Honda att köpa 530 000 Mwh per år från en vindkraftspark i Oklahoma och sedan hösten 2021 kommer Honda att lägga till 482 000 Mwh per år från en solkraftverk i Texas. När Texas-affären är klar kommer Honda att köpa 320 Mw förnybar energi, som sedan kommer att omfördelas till lokala marknader för att kompensera den interna, icke-förnybara energiförbrukningen.

"Dessa kombinerade VPPA: er kommer att hjälpa Honda att uppfylla sina mål för koldioxidminskning genom att lägga till ren förnybar el och genom att avkolla elnätet, " sa Ryan Harty, chef, Connected och Miljö Affärsutveckling, amerikanska Honda.

"Vi hoppas att tillägget av en" krage "till Boiling Springs-projektet kommer att uppmuntra andra företag att betrakta VPPA som en metod för att säkra förnybar kraft och minska klimatförändrade koldioxidutsläpp."

"Ett virtuellt kraftköpsavtal är ett sätt för Honda att köpa förnybar energi på platser där det inte går att köpa förnybar energi från det lokala elnätet, " förklarade Honda.

Med dessa nya avtal kommer Honda att köpa 80% av sin energi från förnybara källor. För närvarande ligger det antalet på 21%.